MØTER / KLUBBKALENDER

Klubbkalender

From
Until

Adventsavslutning i Mariakirken.

December 18, 2017 at 8:00 PM

Denne kvelden prøver vi på samkjøring til Bergen

Ansvar: Tore Rykkel.

Solstrand Hotell og Bad - Os Rottary Klubb - halvtårs-statusmøte.

January 8, 2018 at 8:00 PM

Denne kvelden møter vi ved "Solstrand Hotell og Bad" og bearbeider vårt halvtårsresultat. Komitéleiarane presenterer status i eige arbeid, og går gjennom vårens arbeid og prioritering.

Denne kvelden er det Arne Mæland som blir tildelt "3-minutteren".

Styremøte

January 9, 2018 at 7:00 PM

Agenda og møtestad kjem.

Ansvarlig: President Anders Lekven

Solstrand Hotell og Bad - Foredrag om Knut Hamsund

January 15, 2018 at 8:00 PM

Denne kvelden er det Kjell Harald Lunde som kåserer om dikteren og mennesket Knut Hamsund. Sett med en fasinert lesers øyne.

Knut Hamsun (født 4. august 1859 i Vågå/Lom som Knud Pedersen, død 19. februar 1952 på Nørholm) var en norsk forfatter. Han regnes som en av det 20. århundres mest innflytelsesrike litterære stilister, og står for mange som opphavet til den moderne roman. Han ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 1920.

Hamsuns forfatterskap strekker seg over mer enn 70 år og viser variasjon med hensyn til tema, ståsted og miljø. Han utga flere enn 20 romaner, diktsamlingen Det vilde Kor, noveller, noen lite spilte skuespill, en reiseskildring og noen essay og debattartikler i dagspressen. Hans gjennombruddsroman var Sult fra 1890.

Som ung mann opponerte han mot realismen og naturalismen. Han argumenterte for en diktning med vekt på det uforutsigbare og irrasjonelle, de «sælsomme Nervevirksomheder, Blodets Hvisken, Benpibernes Bøn, hele det ubevidste Sjæleliv».[3] Han regnes som opphavsmannen til den moderne psykologiske litteratursjangeren, med teknikker som stream of consciousness og indre monolog.[4] Hans mest kjente verker fra 1890-årene Sult, Mysterier, Pan og Victoria regnes til nyromantikken i Norge. Senere nærmet han seg nyrealismen, med en ironisk, bred folkelivsskildrende stil i sine «nordlandsromaner».

Ideologisk beveget Hamsun seg fra anarkistiske sympatier til et utpreget konservativt ståsted, som også er blitt omtalt som reaksjonært. Han drev gjerne gjøn med moderne samfunnsutvikling og demokratiske idealer og ville tilbake til patriarkalske tilstander. Han ble kontroversiell på grunn av sine politiske oppfatninger, særlig hans støtte til Adolf Hitler og den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. I norsk litteraturhistorie er det etter hvert brukt mange krefter for å forstå «gåten Knut Hamsun»; forholdet mellom den beundrede kunstneren og hans omstridte politiske synspunkter. Ved landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig unngikk man å reise tiltale, idet man henviste til hans mentale tilstand.

3-minutteren ved Bernhard Hjelle.

Solstrand Hotell & Bad - Eldretannpleie ved Tannlege Martha Sørensen

January 22, 2018 at 8:00 PM

Tannlege Martha Sørensen (Klinikkleder HFK) foredrar om Tannhelsetjenesten i Os med fokus på eldretannpleien.

Etter hvert som årene går slites tannsettet mer og mer. Det er et uunngåelig faktum at hvert eneste måltid tilfører den enkelte tann ytterligere slitasje, samtidig som andre utfordringer inntreffer i et godt voksent tannsett.

Alle vil til en viss grad oppleve redusert spyttsekresjon og redusert bakteriehemmende effekt i sitt eget spytt. Samtidig som tannsettet og dets fyllinger og andre arbeider blir stadig flere, større og mere slitt. Dette bidrar ofte til økt bakteriell vekst og aktivitet i munnhulen.

For å unngå tidkrevende behandlingsseanser, med stor påfølgende kostnad hos tannlegen er det viktig å demme opp for disse aldersforandringene, med effektive hjelpemidler for fjernelse av bakterier og plakk. Proteser må også holdes rene og dette finnes det egnede redskaper til.

3-minutteren denne kvelden er ved Steinar Bøe.

Industribesøk - COMPACT

January 29, 2018 at 6:00 PM

Denne kvelden møtes med på Søfteland for ei omvisning på bedrifta Compact.


Livreddarane på Søfteland

: Geir-Arne Åsnes er fersk direkør ved Compact, og levande engasjert når han fortel om den store, viktige rolla Søfteland-verksemda speler ute i verda. Både i kriseramma områder og for cruise-turistar sin tryggleik.

: Ei av oppgåvene Johnny Handeland utfører langs samlabandet på Compact, er å kontrollmåle vekta på dei ferdig innpakka kjekspakkene.

: Dei livreddande kjeksene frå Søfteland under produksjon.

: Desse pakkane skal redda liv om ulukka er ute for eit cruiseskip.

: NAudproviant for livbåtar under pakking.

Compact på Søfteland reddar liv. Både under sultkatastrofar, i krisesituasjonar og dersom eit cruiseskip skulle gå ned.
13.02.2016 kl 16:00

Åsa Nord
Åsa Nord
Tlf: 476 36 932
Like ved Byvegen på Søfteland ligg ein passe stor, litt anonym og gul fabrikkbygning. Med eit nokså lite skilt som seier GC Rieber Compact.

Mange køyrer berre forbi utan å tenkja over kva som skjuler seg der inne. Nemleg at der på Søfteland ligg ei verksemd som dagleg reddar utallige liv rundt i heile verda. Likevel held dei seg temmeleg anonyme.

Mange har nok fått med seg at dei driv med produksjon av naudhjelp. Noko som er svært fjernt frå dei fleste av oss.

Langt færre veit truleg at dersom dei gjer som mange andre nordmenn og legg ferien til eit cruise-skip, så kan også deira liv vera avhengig av Søftelands-verksemda, om ulukka skulle vera ute.

Vekstprodukt
- Om det går gale, som med Titanic, så kan ein vera trygg. For i livbåtane på dei beste cruiseskipa finn ein mange av desse pakkane med "godsaker" her frå Søfteland. Dei held deg i live mange dagar, lovar direktør ved Compact, Geir-Arne Åsnes.

Godsakene han nemner er naudproviant og posar med vatn.

Han fortel at desse naudmatpakkane til livbåtar på cruiseskip er eit av dei største vekstprodukta for verksemda no.

- Desse pakkane kan halde deg i live gjennom den kritiske fasen, seier han.

For krig og katastrofar
I 2010 vart GC Rieber eigar av Compact. Men historia deira går heilt tilbake til 1948, då dei starta opp med produksjon av mellom anna syltetøy, eddik og ekstrakt for å laga vaniljeis. Seinare byrja dei med naudrasjonar til bruk i Forsvaret, i livbåtar og ulike krisesituasjonar. Ein lengre periode var det kanskje mest kjente produktet deira ein såkalla reservestridsproviant (RSP) som populært vart kalla "Daud mann på boks".

Men i 1983 flytta dei verksemda til Søfteland og gjekk bort frå RSP og over til produksjon av naudproviant til matvarekriser rundt i verda istaden.

- Vi lagar eit kjeks-produkt som er proppfult av næring og for bruk under sveltkatastrofar. Eit som er til dei som er tydeleg underernærte og har svelta ei stund og eit anna til dei som ikkje er fullt så utsvoltne.

Alltid mange kriser
Unicef, Legar utan grenser og liknande organisasjonar er blant verksemda sine største kundar.

Men dei har ikkje merkt noko spesielt til Syria-krisa, sånn produksjonsmessig.

- Nei, no er det slik at det dessverre alltid er mange kriser rundt i verda. Ikkje alle når media heller, slik som Syria og Sudan, seier Åsnes.

Rundt i verda er det dessutan mange store lager av naudproviant. Både dei enkelte naudhjelpsorganisasjonane og Compact har lager.

- Derfor er salet til dei humanitære organisasjonane temmeleg stabilt.

Fokus på born
Enkelte år er det likevel ekstra ille, og då går produksjonen opp.

- Nett no er vi nok inne i ein meir "normal periode" og vi har god aktivitet. Før jul køyrde vi på to skift. No er vi nede i eitt. Men vi reknar med det blir meir å gjera igjen utover året, forklarer direktøren.

I dag er Compact spesielt opptatt av å utvikle produkt som er særleg meint på born.

- Vi vil gjerne hjelpa born over den mest kritiske fasen i dei første åra av livet. For dessverre er det alt for mange born rundt i verda som blir kortvokste på grunn av feilernæring, forklarer Åsnes.

Ny direktør

Geir-Arne Åsnes gjekk frå sardinar til kjeks då han første februar i år tok over direktørstolen på Compact.

- I 19 år har eg vore administrerande direktør i King Oscar, som lager verdas beste sardinar. Men etter å ha bygd opp ei flott og solid verksemd der var det på tide å prøva noko nytt, seier han.

Åsnes var i snakk med CG Rieber som eig Compact, og vart fascinert av historia deira.

- Eg visste litt for lite om denne verksemda på førehand. Men vart fortalt om ei spannande utvikling med produksjon i India og Sør-Afrika.

Søfteland-verksemda har nemleg fabrikkar begge stader, der dei produserer eit naudprodukt basert på peanøtter og spesielt berekna på born.

- Produktet er fullt av god ernæring, fortel Åsnes med stor entusiasme.

I India starta dei opp i 2009, medan Sør-Afrika-produksjonen kom i gang først i 2014. Også i Danmark har Compact eit dotterselskap.

- Dette er ei utvikling eg ville vera med på, seier Åsnes.

Den nytilsette direktøren bur i Nordvik, og har dermed ikkje lange vegen til jobb. Opphavleg er han frå Sunnfjord, noko ein mest ikkje skulle tru om ein ikkje høyrde den flotte dialekta. For Åsnes bryt med alle fordommar om sunnfjordingar som stillferdige og trauste, der han snakkar og snakkar om det nye hjartebarnet sitt - med stor entusiasme - og heile tida med eit breitt smil.

- No er eg framleis veldig fersk i jobben, då eg byrja for berre to veker sidan, den 1. februar. Men eg har fått ein veldig god velkomst og kjenner eg er i ferd med å koma godt inn i det alt, avsluttar han.

Tilbake på jobb

Midt i desember i fjor hamna Compact plutseleg på førstesidene over heile landet. Denne gangen handla det også om liv og død, men på ein heilt annan og uventa måte enn dei til vanleg jobbar med. Ei av dei tilsette var blitt knivstukke på jobb, av ein kollega.

Førre veke kom kvinna tilbake på jobb, noko direktør Geir-Arne Åsnes er svært glad for.

- Det er godt for oss alle, seier direktøren.

Han var ikkje starta i jobben den dramatiske dagen like før jul. Men fortel at han veit alle involverte har fått veldig god oppfølging.

- Det skjedde heldigvis i eit område av lokala der svært få oppheld seg. Dermed var det ikkje mange som var direkte involverte og såg det som skjedde, fortel Åsnes.

- Dette kunne skjedd kvar som helst, på kva som helst verksemd. Det var heilt tilfeldig at det skjedde her.

Han og andre som jobbar der fortel om eit svært godt arbeidsmiljø, om tilsette som reiser heilt frå Åsane til Søfteland på jobb kvar dag, år ut og år inn, fordi dei trivst så godt.

- Her er eit unikt miljø og samhald, det har vore til stor hjelp for alle etter det som hende.

Solstrand Hotell & Bad - Foredrag om "Mat - for god helse og glede" ved Ragnhild Lekven Fimreite.

February 5, 2018 at 8:00 PM

Denne kvelden er det ernæringsfysiolog Ragnhild Lekven Fimreite som foredrar for oss. Eit inspirerande foredrag som vil sikra våre medlemmer eit meir bevisst forhold til mat.
Ragnhild Lekven Fimreite er utdannet klinisk ernæringsfysiolog ved det Medisinske fakultet, Universitet i Oslo i 1999. Har i tillegg studert pedagogikk og psykologi. Arbeidserfaring fra flere av landets store sykehus og legesentre, samt ulike bedrifter. Jobber i dag deltid ved et rehabiliteringssenter i Os. I tillegg utfører hun kurs, undervisning og pasientveiledning innen ernæring, helse og livsstil.

Denne kvelden er3-minuttaren ved Jostein Søfteland.

STYREMØTE

February 6, 2018 at 7:00 PM

AGENDA OG MØTESTAD KJEM LITT SEINARE.


ANSVAR: PRESIDENT ANDERS LEKVEN.

Bedriftsbesøk ved Muck Cranes - : Kokstadvegen 30, 5257 Kokstad.

February 12, 2018 at 3:00 PM

Først av alt må våre medlemmer legge merke til tidspunktet for dette bedriftsbesøket. Det er Mark som tar ansvaret for dette besøket og vil ta imot oss når vi møter på hans arbeidsplass på Kokstadvegen 30. Vi drar fra Os klokka 1400.

Munck Cranes AS er en av de største produsentene og leverandørene av kraner og løfteutstyr i Norge idag. Munck AS ble grunnlagt i 1924 og har siden den gang hatt et vedvarende fokus på kvalitet, utvikling og nytenkning. Selskapet, og alle dets avdelinger i Norge, er godkjent og sertifisert iht. ISO 9001. Vårt mål er å hele tiden utvikle oss i takt med gjeldende regelverk, kundenes ønsker og de behov som kreves i bransjen, både innenlands, såvel som i utlandet.

Denne dagen er det Mark som har ansvaret for vår "3-minutter".

Industribesøk - Presentasjon og omvisning ved bedriften Unik Filtersystem i Os

February 19, 2018 at 7:00 PM

Denne kvelden er det Jarle som koordinerer klubben sitt besøk ved Unik Filtersytem.
DRIKKEVANN:
Unik Filtersystem AS leverer komplette løsninger for private og kommunale behov.
PROSESSVANN:
Vi leverer systemer til alle typer industri med behov for vannrensing.
AKVAKULTUR:
Unik Filtersystem AS har utviklet fiskesperre iht Akvakulturdriftsforskriften kap.3. Særskilte krav ved produksjon av fisk

3-minutteren denne kvelden er det også Jarle som tar ansvar for.

Denne kvelden tar vi VINTERFERIE sammen med våre barn og barnebarn.

February 26, 2018 at 8:22 PM

PRESIDENT ELECT TRAINING SEMINAR (PETS) - FLEISCHER´S HOTEL - VOSS

March 2, 2018 at 5:00 PM

PETS GJENNOMFØRES PÅ FLEISCHER´S HOTEL PÅ VOSS HELGA 2 -4 MARS.

PETS står for President Elect Training Seminar og er et opplæringsseminar som arrangeres for alle innkommende presidenter og sekretærer våren før dere tiltrer i deres nye tillitsverv. For dere som nå er innkommende presidenter og sekretærer vil dette seminaret bli arrangert på
Fleischer’s Hotel på Voss 2.-4. mars 2018.
Dette seminaret er obligatorisk for alle innkommende presidenter. Invitasjon til seminaret vil bli sendt ut senhøstes i år. Det er Arna RK som har ansvar for PETS 2018.

Solstrand Hotell & Bad - Presentasjon av Strategiplanen for Ramsholmen.

March 5, 2018 at 8:00 PM

Øystein Moberg presenterer klubben sin Strategiske Plan for Ramsholmen.

3-minutter ved Ragnar.

STYREMØTE

March 6, 2018 at 7:00 PM

AGENDA OG MØTESTAD VERT KUNGJORT I GOD TID.

ANSVARLIG: PRESIDENT ANDERS LEKVEN

RYLA - Rotary Youth Leadership Award

March 9, 2018 at 4:00 PM

Denne helga (9 - 11 mars), gjennomfører ROTARY ledersamling for utvalgt ungdom på Fjordslottet Hotall på Osterøy.

Os Rotary Klubb har ambisjoner om å sende 2 kandidater til denne ledersamlinga. Beslutningen vil vi ta på vårt styremøte 7. november 2017.

Ansvarlig person i klubben er Steinar Bøe.

Torolf Rein holder sitt "egoforedrag" - Solstrand Hotell & Bad

March 12, 2018 at 8:00 PM

Denne kvelden er det Torolf Rein som held sitt egoforedrag.

3 minutter ved Nils Geor Brekke.

Sosiale medier

Meeting info

Venue: Solstrand Hotel & Bad
Address: Solstrandvegen 200
Postal Code: 5200
City: Os
Country: NO
Day: Mandag
Time: 20:00:00
Language: no

Adventsavslutning i Mariakirken.
Dec 18, 2017, 8:00 PM

Denne kvelden prøver vi på samkjøring til Bergen ...

Styremøte
Jan 9, 2018, 7:00 PM

Agenda og møtestad kjem. Ansvarlig: President A ...

Read morerotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...