MØTER / REFERAT

Referat

Mandag 4. desember 2017:

Denne mandagen var det Arne Mæland som holdt foredrag om kunstutviklinga i Os.Med eit av sine eigne kunstverk på hotellets vegg, holdt Arne eit personleg og engasjerande foredrag. Tydeleg at dette var eit tema som fenga.

mandag 27.november 2017:

Denne kvelden var vi gjester på Berdiften MECMAR på Røtingavegen 1. "Mecmar AS is a Norwegian engineering company who delivers taylor-made complete exhaust gas systems for marine diesel engines and gas turbines."

Torolf Rein, som mangeårig medlem i bedriftas styre, var med og ønskte klubbens medlemmer velkommen.


Det var Ragnar sin sønn, Erik, som holdt foredraget om bedrifta.


Torolf og Erik poserer stolt forran MECMAR sin logo. Ei sers hyggeleg samling er over for denne gang.

mandag 20. november 2017:

Dette møtet starta presidenten med å presentera klubben sitt budsjettforslag for perioden 2017 - 2018. Dette vart godkjent etter eit par avklarande runder.

Deretter var det Hildegunn som held sitt yrkesforedrag:Hildegunn holdt forsamlinga i spenning under sitt foredrag.

Stemningsbilde frå hotellet.

mandag 13. november 2017:

Klubben fekk denne kvelden ei omvising på Lyssand Gartneri.


Ikkje tvil om at folket lot seg imponere av dimensjonar og volum i produksjonen.


Det meste er automatisert i bedrifta. Thomas Lyssand har ikkje problem med å halda folket interessert.


Med ein årleg produksjon på over 20 millionar tulipanar, seier det seg sjølv at dette er det viktigaste produktet for gartneriet. IMPONERANDE.


Ikkje tvil om at Bård er stolt over den måten Thomas har videreutvikla gartneriet på.


Kaffi og kaker til heile gjengen vart prikken over i´en.

mandag 6. november 2017:

Denne mandagskvelden gjennomførte klubben sin årlige lutefiskaften ved Solstrand Hotell og Bad. God stemning og god mat:

mandag 30. oktober 2017:

Denne mandagskvelden gjennomførte klubben sin årlige høstbasar med inntekt til Rotaryfondet. God deltagelse og god stemning gav eit positivt resultat på over fem tusen kroner til dette gode formålet. Under ser du ein del stemningsbilder frå denne aktiviteten......:
mandag 16.oktober 2017:

Denne mandagen hadde Bergen Vest Rotaryklubb invitert til Citymøte på Quality Hotel Edvard Grieg. Det var klimaforsker "Kikki" Helga Flesche Kleiven som formidlet aktuelle klimapolitiske problemstillinger med fokus på naturlge og menneskelige endringer.


Ein del av gjengen vår som deltok aktivt i "mingling" før foredraget starta. Stemningen var god.


Kikki hadde eit engasjerande foredrag som dessverre bekrefta dei negative trender og store utfordringer kloden står overfor.

mandag 9. oktober 2017:

Denne mandagen gjennomførte klubben sitt årsmøte. Vedlagt er linker til møtet:

 1. Agenda for årsmøtet (trykk på denne linjen):
 2. Årsmelding.
 3. Resultatregnskap for Rotaryåret 2016-2017:
 4. Balanserapport for Rotaryåret 2016-2017:
 5. Budsjettforslag for Rotaryåret 2017-2018:
 6. Innspel frå Valkomitéen:Årsmøtet blei gjennomført etter oppsatt saksliste.

Regnskap for rotaryåret 2016-2017 vart godkjent med ein liten komentar. Den forventa kompensasjonen fra BOF på ca NOK 150.000,- skal bidra til dekka årets underskot på NOK 100.004,23.

Styret fekk godkjent å leggje fram Budsjettforslaget for rotaryåret 2017 - 2018 den 20. november. Arbeidet vil no fortsetje i den einskilde komité, og kjem på agenda på det planlagde styremøte 7. november (Heime hos Øystein).


 • Olav Søfteland la fram forslaga frå valkomitéen. Desse vart alle aplaudert.
 • Tore Rogne sa seg villig til å skive protokollen frå årsmøtet og Tore Rykkel og Øystein Moberg vil skrive under. 
 • Deltaking i årets TV-aksjon 22. oktober vart avklart (Anders Hjelle, Øystein Moberg, Tore Rogne og Anders Lekven).
 • Øystein minna om dugnad på torsdag - med avgang frå Haljem klokka 0900 (som vanleg).
 • Avgang neste mandag blir 1715 frå Esso (Citymøte).

mandag 2. oktober 2017:

Denne mandagen var klubben invitert til samling saman med Bergen Vest Rotary Klubb ved Edward Grieg Hotell på Sandsli. Anledningen var besøk av vår nye Distriktsguvernør Christin Landmark.Christin Landmark presenterer sitt budskap.


Christin Landmark sammen med dei to Presidentene Nina Torkildsen (Bergen Vest) og Anders Lekven (Os).

MANDAG 25. SEPTEMBER 2017

Denne mandagen var det Tore Rykkel som presenterte sine erfaringer fra sitt år som Distriktsguvernør i Rotary distrikt 2250.
Olav Søfteland, formann i valkomitéen la fram forslaget til nytt styre i Os Rotary Klubb. Dette skal opp til votering på det planlagte årsmøtet 9. oktober:

Os Rotary Klubb

Forslag til styre for Os Rotary Klubb for 2018–2019:

President:                          Bård Lyssand (vald på årsmøtet 2016)

Innkomande president:  Øystein Moberg, president for 2019–2020

Avgått president:             Anders Lekven

Styremedlemmer:

Steinar Bøe (attval)

Anders Hjelle (ny)

Kjersti Rogne (ny)

Varamedlemmer:

Jostein Søfteland

Mark Ringeling

Revisorar:

Hans Anton Kleiven

Øyvind Tøsdal

 

Valkomité til årsmøtet 2018 ifølgje vedtektene:

Øyvind Tøsdal, leiar

Tore Rogne

Anders Lekven

 

Valkomitéen 2016–2017

Olav Søfteland (leiar), Øyvind Tøsdal og Tore Rogne

25.09.2017

mandag 18 september 2017.

Etter den triste melding om Frank Aarebrot sin bortgang, sender vi våre kondulanser til hans familie. Klubben markerte bortgangen av denne hedersmannen med eit minutts stillhet.

Sveinung Arnesen er statsviter med master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen 2005. Hans forskningsfokus er på frivillige organisasjoner og sivilsamfunn, og på valgforskning. Han har i mange år jobbet med Frang Aarebrot, og sa seg villig til å presentere sin analyse av årets Stortingsvalg for OS Rotary Klubb.
mandag 4. september 2017.

Dagens møte blei gjennomført ved Øvreeide gård. Tore og Anne Øvreeide tok vel imot våre medlemmer og serverte gode kaker og kaffi til ein lydhør forsamling.


Øyvind Tøsdal var tildelt "3-minutters oppdrag" denne kvelden. Han fortalte om det tysk flyet som styrta i Møsnuken under den andre verdenskrig. Han skildra ei dramatisk hending der fleire Osingar var dei fyrste på ulykkesstaden. Framleis er det skremande bileter frå hendinga som aldri er publisert.
Medlemmane lytter til eit interessant foredrag om ein gard som har starta eit nytt eventyr. La oss håpe dei lukkas i si satsing.


Tore er ein god foredragsholdar, men det er kona Anne som styrer teknologien --  samarbeidet har gjeve gode resultat.


Det var Kjersi som tok seg av kveldens lotteri, og det passa godt at Øyvind var den lykkelige vinnar (han fylde nemlig 69 på onsdag :30/8).

mandag 28. august 2017.

Denne mandagen var fokus på komiteleiarane sine oppgaver og prioriteringer for det komande Rotary-året:mandag 21 august 2017:

Denne mandagen gjennomførte klubben ein grillaften på Ramsholmen. Tross friskt vær var oppmøtet bra og stemningen god.
mandag 14 august 2017:

Denne mandagen møtte klubbens medlemmer med livsledsagere til låvebesøk heime hos Marry og Tore Rogne.


mandag 7. august 2017:

Sesongens første møte vart gjennomført ved Solstrand Hotell og Bad. God oppslutning denne kvelden sikra gode inspel og dialog til presentert plan for komande periode (sjå vedlagte plansjar).