KLUBBEN / OM KLUBBEN / PRESIDENTENS SPALTE

PÅ DENNE SIDA VIL PRESIDENTEN I OS ROTARY KLUBB NYTTA HØVE TIL Å LEGJE INN NOKRE AV SINE EIGNE VURDERINGER OG FØRINGER:

Under sesongens første møte (7. august 2017) presenterte Lekven program, mål og oppgaver. På møtet blei det ein konstruktiv dialog. Vedlagte brief er justert etter innspel frå møtet: