MØTER / REFERAT

Referat

mandag 19. mars 2018:

Denne kvelden besøkte OS Rotary Klubb Ulven Leir. Hanne Åkre og Orlogskaptein John Fredrik Honningsvåg tok vel i mot klubbens medlemmer. Presentasjon av leiren vart godt mottatt og gav eit solid inntrykk.


Orlogskaptein Honninhsvåg held ein god orientering for klubben.
mandag 12. mars 2018:

Denne mandagen var det Torolf Rein som held sitt yrkes-/egoforedrag. Ei reise som tydeleg fanga dei fremmøtte med stor interesse.
Avslutningsvis var det Nils Georg Brekke som held "3-minuttaren".


mandag 5. mars 2018:

Denne mandagen var det Øystein Moberg som held eit foredrag med tittel "Strategiplan for Ramsholmen". Ei illustrav fortelling som trakk linene frå 1998 fram til i dag. Det er tydeleg at den solide innsats hav gjeve stolte resultat. Overgangen frå prosjektfokus til drift er det neste kapittel i klubbens stolte prosjekt.

mandag 19. februar 2018:

Denne mandagskvelden var det industribesøk hos UNIK Filtersystem i Os. Det var Jarle Boge som tok imot oss, og han hadde også det innleiande ansvaret med sin "3-minutter":


Så var det leiar av bedrifta - Arne Jonny Boge, som held ei solid innføring i selskapets aktivitet og satsingsområder:


Ein solid kveld vart avslutta med omvisning i bedriftslokala:
mandag 12. februar 2018:

Denne mandagen var det industribesøk hos Munck Cranes. Det var Mark Ringeling som hadde ansvaret for dette besøket. Han tok vel imot folket og hadde eit solid program for denne dagen, som inkluderte ei god orientering om verksemda og ein runde rundt i bedrifta sine ulike avdelingar.
Mandag 5. februar 2018:

Presidenten åpna kveldens møte med å ønske alle hjertelig velkommen. Deretter tok han ein avklarande runde for å sikra godkjenning av klubben sine reviderte vedtekter. Desse blei einstemmig godkjent. Deretter var det Jostein Søfteland som held sin 3-minutter der han reflekterte rundt dette å være Rotay-medlem. Han utfordra klubben til å koma litt meir ut og informera om kva Rotary eigentleg driv med.


Kveldens foredragshaldar var ernæringsfysiolog Ragnhild Lekven Fimeite som holdt eit matnyttig foredrag for klubbens medlemmar. Som vanlig var vi samla på Solstrand Hotell og Bad. Her blei det gode tips og råd for å kunne kombinera det helsemessige med det kulinariske.Medlemmane følger godt med denne kvelden...variert kosthold er viktig......mindre mettet fett - mindre sukker - mindre salt, men mer fiber og fullkorn.


"Å spise sunt og variert og være fysisk aktiv er bra både for helse og trivsel".

mandag 29. januar 2018:

Denne mandagen var klubbens medlemmer på bedriftsbesøk på Søfteland hos Rieber Compact. Her blei det servert kaffi og søftelandsbollar.Det blei ein interessant kveld hos den 70 år gamle bedrifta med gjennomgang og omvisning i lokala.


Grunna strenge krav til hygiene blei alle iført sterilt antrekk. Ser ut som Øyvind er klar for ein runde på bedrifta......


Kjersti og Øyvind poserer gjerne for fotografen (Anders L.) før dei skal vidare inn i lokala.

mandag 22. januar 2018:

Det var Steinar Bøe som opna kveldens møte med eit 3 minutters innlegg.Han fortalde om sine mage reiser og positive opplevingar på hans mange turar:


Kveldens foredragsholder var Martha Sørensen. Ho holdt eit informativt og godt foredrag om eldretannpleie. Mange praktiske og nyttige råd for både ung og eldre denne kvelden.
mandag 15. januar 2018:

Denne mandagen held Bernard Hjelle eit 3 minutters innlegg om YR.no med god respons frå medlemmane:


Det var Kjell Harald Lunde som held dagens foredrag. Tema var Knut Hamsund. Eit knakande godt og levande bidrag.


Medlemmene var svært nøgd med kveldens gode presentasjon.


Mandag 8. januar 2018:

Denne mandagen var det eit halvårlig statusmøte. Den enkelte komiteleiar gjekk kort gjennom status og plan for det komande halvår.

Presidenten held ein liten statusbrief som er lagt ut under fanen " PRESIDENTENS SPALTE".


Styret var tilfreds med kveldens gjennomgang. Frå venstre Arild Ulvestad, Bård Lyssand, Øystein Moberg, Jørg Utne Sørensen , Anders Lekven, Anders H. Stub, Steinar Bøe og Berit Høgheim. (Tore Rogne var allerede gått då vi knipsa bilde).

mandag 11. desember 2017:

Denne kvelden var våre medlemmer med livsledsagere samla til julemiddag på Solstrand Hotell & Bad:

Mandag 4. desember 2017:

Denne mandagen var det Arne Mæland som holdt foredrag om kunstutviklinga i Os.Med eit av sine eigne kunstverk på hotellets vegg, holdt Arne eit personleg og engasjerande foredrag. Tydeleg at dette var eit tema som fenga.

mandag 27.november 2017:

Denne kvelden var vi gjester på Berdiften MECMAR på Røtingavegen 1. "Mecmar AS is a Norwegian engineering company who delivers taylor-made complete exhaust gas systems for marine diesel engines and gas turbines."

Torolf Rein, som mangeårig medlem i bedriftas styre, var med og ønskte klubbens medlemmer velkommen.


Det var Ragnar sin sønn, Erik, som holdt foredraget om bedrifta.


Torolf og Erik poserer stolt forran MECMAR sin logo. Ei sers hyggeleg samling er over for denne gang.

mandag 20. november 2017:

Dette møtet starta presidenten med å presentera klubben sitt budsjettforslag for perioden 2017 - 2018. Dette vart godkjent etter eit par avklarande runder.

Deretter var det Hildegunn som held sitt yrkesforedrag:Hildegunn holdt forsamlinga i spenning under sitt foredrag.

Stemningsbilde frå hotellet.

mandag 13. november 2017:

Klubben fekk denne kvelden ei omvising på Lyssand Gartneri.


Ikkje tvil om at folket lot seg imponere av dimensjonar og volum i produksjonen.


Det meste er automatisert i bedrifta. Thomas Lyssand har ikkje problem med å halda folket interessert.


Med ein årleg produksjon på over 20 millionar tulipanar, seier det seg sjølv at dette er det viktigaste produktet for gartneriet. IMPONERANDE.


Ikkje tvil om at Bård er stolt over den måten Thomas har videreutvikla gartneriet på.


Kaffi og kaker til heile gjengen vart prikken over i´en.

mandag 6. november 2017:

Denne mandagskvelden gjennomførte klubben sin årlige lutefiskaften ved Solstrand Hotell og Bad. God stemning og god mat:

mandag 30. oktober 2017:

Denne mandagskvelden gjennomførte klubben sin årlige høstbasar med inntekt til Rotaryfondet. God deltagelse og god stemning gav eit positivt resultat på over fem tusen kroner til dette gode formålet. Under ser du ein del stemningsbilder frå denne aktiviteten......:
mandag 16.oktober 2017:

Denne mandagen hadde Bergen Vest Rotaryklubb invitert til Citymøte på Quality Hotel Edvard Grieg. Det var klimaforsker "Kikki" Helga Flesche Kleiven som formidlet aktuelle klimapolitiske problemstillinger med fokus på naturlge og menneskelige endringer.


Ein del av gjengen vår som deltok aktivt i "mingling" før foredraget starta. Stemningen var god.


Kikki hadde eit engasjerande foredrag som dessverre bekrefta dei negative trender og store utfordringer kloden står overfor.

mandag 9. oktober 2017:

Denne mandagen gjennomførte klubben sitt årsmøte. Vedlagt er linker til møtet:

 1. Agenda for årsmøtet (trykk på denne linjen):
 2. Årsmelding.
 3. Resultatregnskap for Rotaryåret 2016-2017:
 4. Balanserapport for Rotaryåret 2016-2017:
 5. Budsjettforslag for Rotaryåret 2017-2018:
 6. Innspel frå Valkomitéen:Årsmøtet blei gjennomført etter oppsatt saksliste.

Regnskap for rotaryåret 2016-2017 vart godkjent med ein liten komentar. Den forventa kompensasjonen fra BOF på ca NOK 150.000,- skal bidra til dekka årets underskot på NOK 100.004,23.

Styret fekk godkjent å leggje fram Budsjettforslaget for rotaryåret 2017 - 2018 den 20. november. Arbeidet vil no fortsetje i den einskilde komité, og kjem på agenda på det planlagde styremøte 7. november (Heime hos Øystein).


 • Olav Søfteland la fram forslaga frå valkomitéen. Desse vart alle aplaudert.
 • Tore Rogne sa seg villig til å skive protokollen frå årsmøtet og Tore Rykkel og Øystein Moberg vil skrive under. 
 • Deltaking i årets TV-aksjon 22. oktober vart avklart (Anders Hjelle, Øystein Moberg, Tore Rogne og Anders Lekven).
 • Øystein minna om dugnad på torsdag - med avgang frå Haljem klokka 0900 (som vanleg).
 • Avgang neste mandag blir 1715 frå Esso (Citymøte).

mandag 2. oktober 2017:

Denne mandagen var klubben invitert til samling saman med Bergen Vest Rotary Klubb ved Edward Grieg Hotell på Sandsli. Anledningen var besøk av vår nye Distriktsguvernør Christin Landmark.Christin Landmark presenterer sitt budskap.


Christin Landmark sammen med dei to Presidentene Nina Torkildsen (Bergen Vest) og Anders Lekven (Os).

MANDAG 25. SEPTEMBER 2017

Denne mandagen var det Tore Rykkel som presenterte sine erfaringer fra sitt år som Distriktsguvernør i Rotary distrikt 2250.
Olav Søfteland, formann i valkomitéen la fram forslaget til nytt styre i Os Rotary Klubb. Dette skal opp til votering på det planlagte årsmøtet 9. oktober:

Os Rotary Klubb

Forslag til styre for Os Rotary Klubb for 2018–2019:

President:                          Bård Lyssand (vald på årsmøtet 2016)

Innkomande president:  Øystein Moberg, president for 2019–2020

Avgått president:             Anders Lekven

Styremedlemmer:

Steinar Bøe (attval)

Anders Hjelle (ny)

Kjersti Rogne (ny)

Varamedlemmer:

Jostein Søfteland

Mark Ringeling

Revisorar:

Hans Anton Kleiven

Øyvind Tøsdal

 

Valkomité til årsmøtet 2018 ifølgje vedtektene:

Øyvind Tøsdal, leiar

Tore Rogne

Anders Lekven

 

Valkomitéen 2016–2017

Olav Søfteland (leiar), Øyvind Tøsdal og Tore Rogne

25.09.2017

mandag 18 september 2017.

Etter den triste melding om Frank Aarebrot sin bortgang, sender vi våre kondulanser til hans familie. Klubben markerte bortgangen av denne hedersmannen med eit minutts stillhet.

Sveinung Arnesen er statsviter med master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen 2005. Hans forskningsfokus er på frivillige organisasjoner og sivilsamfunn, og på valgforskning. Han har i mange år jobbet med Frang Aarebrot, og sa seg villig til å presentere sin analyse av årets Stortingsvalg for OS Rotary Klubb.
mandag 4. september 2017.

Dagens møte blei gjennomført ved Øvreeide gård. Tore og Anne Øvreeide tok vel imot våre medlemmer og serverte gode kaker og kaffi til ein lydhør forsamling.


Øyvind Tøsdal var tildelt "3-minutters oppdrag" denne kvelden. Han fortalte om det tysk flyet som styrta i Møsnuken under den andre verdenskrig. Han skildra ei dramatisk hending der fleire Osingar var dei fyrste på ulykkesstaden. Framleis er det skremande bileter frå hendinga som aldri er publisert.
Medlemmane lytter til eit interessant foredrag om ein gard som har starta eit nytt eventyr. La oss håpe dei lukkas i si satsing.


Tore er ein god foredragsholdar, men det er kona Anne som styrer teknologien --  samarbeidet har gjeve gode resultat.


Det var Kjersi som tok seg av kveldens lotteri, og det passa godt at Øyvind var den lykkelige vinnar (han fylde nemlig 69 på onsdag :30/8).

mandag 28. august 2017.

Denne mandagen var fokus på komiteleiarane sine oppgaver og prioriteringer for det komande Rotary-året:mandag 21 august 2017:

Denne mandagen gjennomførte klubben ein grillaften på Ramsholmen. Tross friskt vær var oppmøtet bra og stemningen god.
mandag 14 august 2017:

Denne mandagen møtte klubbens medlemmer med livsledsagere til låvebesøk heime hos Marry og Tore Rogne.


mandag 7. august 2017:

Sesongens første møte vart gjennomført ved Solstrand Hotell og Bad. God oppslutning denne kvelden sikra gode inspel og dialog til presentert plan for komande periode (sjå vedlagte plansjar).