OM KLUBBEN / KLUBBEN FEIRER SINE 40 ÅR. / TALER


Under klubben sin feiring av sine 40 år, på Solstrand Hotel og Bad, holdt President Tore Rogne følgende gode tale (fredag 17. mars 2017):


 

Noen kom sammen høsten 1976


Peik Schanche, Asbjørn Sæbø og Harald Moe. De kom til Os til GHA. Kanskje fordi hans far var PDG. Alle var medlemmer av Bergen Syd RK.

Dette er den ene av to måter å etablere en Rotaryklubb på. Den andre er at Guvernøren ser et behov og ber en rotaryaner lede oppbyggingen av en klubb. Torgalmenning RK ble etablert ved at Alfred Rød ba Os RK ved undertegnede sondere muligheten, og han ba om permisjon fra klubben for meg. I 1991 ble Torgalmenning RK chartret.

 

Munn til Munn metoden ga 25 medlemmer


Os Provisional club ble chartered 14. mars 1977. Alle hadde forskjellige yrker. Vi ble kjent med andre yrker og mennesker. "Fremmede er venner du ikke har møtt". I yrkesforedrag forsto vi andre at rørlegger er noe mye mer enn kraftige regninger. Dette har klubben fortsatt med.

 

Besøk fra Danmark


Vei til Rolvsvåg og videre. Kart manglet. Eivind Løhren kom på besøk i klubben som ble en adspredelse for arbeidet i terrenget. Han fortalte om den nye klubb i sin klubb, Herning Søndre. Det ble kontakt, og jeg fikk kontakt med møbelfabrikant Tage Mølholm siden jeg arbeidet for Møbelprodusentenes Servicekontor. Klubben ble vår vennskapsklubb og vi hadde en rekke gjensidige besøk. Vi fikk bedre innsikt i de utvekslingsprogrammer Rotary har.

 

Medlemskap i Rotaryklubber


Da Rotary ble stiftet i 1905 var det forutsetning at medlemmene skulle være en velanskrevet

i sitt yrke, være kristen, og ha hvit hudfarge. Etter som tiden gikk og Rotary bestemt at bevegelsen skulle bli internasjonal, falt disse kraven. Det siste i 1989 da kvinner kunne inviteres som medlemmer. Dette måtte skje fordi en av klubbene i USA ville anlegge sak mot RI, om nødvendig til høyesterett, fordi det stred mot konstitusjon og menneskeretter ikke å kunne invitere kvinner som medlemmer. RI fant det best å endre sine lover og vedtekter fremfor saksanlegg.

 

Internasjonalt arbeid


Med sine 1,4,mill medlemmer som er innstilt på å yte en frivillig innsats for å bedre livssituasjonen for sine medmennesker, kan RI tenke og handle globalt. Det var bakgrunnen for at klubbene i hele verden i 1985 begynte å reflektere på å være med på å utrydde polio virusene. På Convention ble det vedtatt ar dette skulle være den viktigste oppgaven, og innsatsen skulle koordineres gjennom Rotary Foundation. Da ble 350000 rammet av polio årlig. Nå er tallet redusert til 40. 155 land var involvert. Nå er det polio kun i 3 land, nemlig Nigeria, Afganistan og Pakistan. 20 milioner frivillige har deltatt i arbeidet. Vi er noen av disse: For å intensivere arbeidet i Nigeria har RI har disponert $8.5 million til dette.

Men det gjenstår $1,5 milliarder for å utrydde polio i verden. Når vi når målet vil det føre til betydelige besparelser for alle land. Det er jo ikke nødvendig å vaksinere mot sykdommer som ikke eksisterer!

 

Nå arbeider vi med et prosjekt for å redusere dødeligheten blant fødende og nyfødte i Zambia og Malawi i Afrika der dødeligheten er 30%. Prosjektet inkluderer opplæring av 1500 Jordmødre.

 

Utveksling


I likhet med andre Rotaryklubber driver Os RK med utveksling av ungdommer og unge yrkesutøvere. Både kortvarige og av 1 års varighet. Vi har sendt og mottatt gymnasiaster

Syd-Amerika, Nord-Amerika, Australia, New Zealand, Mellom Østen og Europa. Det sies at vi kan være stolte av arbeidet her.


Lokale prosjekter


I den tiden vi har eksistert har vi engasjert oss i en rekke prosjekter det være seg vedarbeid for eldre, murarbeid foran gamleheimen eller være bøssebærer i TV aksjonen. Listen er lang, men to prosjekter fortjener spesiell oppmerksomhet:


Snøgg


For å få denne i brukbar og rehabilitert stand påtok klubben seg arbeidet med å få den ødelagte motoren til å fungere. Det lyktes klubbens medlemmer med og nå fungerer fartøyet tilfredsstillende.


Unik


Klubben så behovet for en båt som Brannvesenet og klubben kun bruke til sine aktiviteter. På oppdrag fra Klubben designet og bygget Jarle Boge en 24`båt som er velegnet til transport

av materiell og materialer for bygging. Klubben har overdratt denne til Os kommune og klubben har rett til å benytte den.


Ramsholmen


Klubbens "Flaggprosjekt" har de siste årene vært Sjøsportssenteret for fysisk funksjons-hemmede. Der er det anlagt nærmere 100 m vei for rullestolbrukere, oppført fiskebrygge og -platting, servicebygg som nå kan bli en del av kyststien, sjøhus med slipp og kaianlegg for funksjonshemmede. Uten Øystein Mobergs engasjement er realiseringen høyst tvilsom. 

Nå er eiendommen overdratt til Bergen Omland Friluftsråd, mens vi har vaktmesterfunksjonen.

Etter mitt skjønn har Os Rotary Klubb nedlagt et betydelig frivillig arbeid på dugnad. Som Seneca sa "Belønningen for en god gjerning er å ha utført den".

Noen av tilhørerne vil nok mene at jeg ikke har fått med meg alt, Men "Alle klager over sin sviktende hukommelse, men ingen over sin slette dømmekraft". (La Rochefourcauld).

 

Takk for oppmersomheten!Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Solstrand Hotel & Bad
Adresse: Solstrandvegen 200
Postnummer: 5200
Sted: Os
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00:00
Møtespråk: no

1900
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...