PROSJEKT / RAMSHOLMEN

Prosjekter

Os Rotary klubb sitt hovedprosjekt - Ramsholmen

videre oppdatering: Sjå under fanen "prosjekt".

Arbeidet på Ramsholmen er inne i ei hektisk fase (hausten 2017). Målsettinga er å ferdigstilla anlegget innan 1. juni 2018 (LITT ARBEID GJENSTÅR). Meir enn 17 år med målretta innsats er inne i sluttfasen.

siste dugnad på ramsholmen i år:

Siste dugnaden på Ramsholmen i år. Målet var å få ferdig taket på Laftastova - og det klarte vi:


Øystein er i ferd med å festa den siste takpappen.


Jarle er i ferd med å få på plass dei siste vannborda.Magnar kuttar på bestilling frå gjengen på taket - leverer på millimeteren - skulle nesten tru han hadde mesterpapir.


Då skulle vi være klar for vinteren og det som måtte koma av storm og uvær. Taket er ferdig og stilasa kan rivast.

ekstraordinær dugnad mandag 13. november 2017:

Det vart ein liten dugnad denne mandagen for å få på plass takrenna på laftastova og stenge ned vatnet.


Jarle, som er hjernen bak dette annlegget, tar ut filtrene og tømmer annlegget for vatn. På denne måten blir det ingen frostsprenging.


Så var takrenna på plass. Det kan vel knapt bli bedre enn dette!! "Dette  er på høyde med det besste utenlandske :-)". Det er klart for legging av "takshingel".


Vår eigen "Petter Smart" (Jarle) er nøgd med dagens innsats.

Eit par bilder frå den ekstraordinære dugnaden tirsdag 7. november 2017:


Hovedfokus denne tirsdagen var å få ferdig taket på sørsida av Laftastova. Jarle er på taket og Øystein levere materialer.


Magnar sørger for at det er spylt og rydda på heile området.


Kake til lunsj skapte ekstra god stemning.

bilder frå dugnaden mandag 6. november 2017:

Det vart dugnad på ein mandag denne veka på grunn av dårleg værmelding resten av veka:


Arbeidsgjengen på veg til Ramsholmen. Vrå venstre: Jostein S., Anders H.S., Jostein B., Øystein og Magnar.


"Morgenstund har gull i munn": Jostein S. er klar for innsats.


Strandhogg på Ramsholmen. Den nye plattforma til Jarle er testa og annerkjent som eit solid HMS-tiltak.


Så er Jostein godt i gang med eit av dagens prioriterte oppgaver: Taktekking.


Øystein og Jostein B. planlegg vidare arbeid inne i laftestova.


Her er Magnar godt i gang med spyling av kaianlegg og slipp. Anders H.S. er på veg for å teste fiskelykka......

Bilder frå dugnaden torsdag 2. november 2017:


Båten må i hus før vinteren.


Bra jobba. Frå Venstre: Kjell Harald, Magnar, Øystein, Hans Anton, Arild. Anders H.S., Jostein S. og Leo.Innspurten på kledningsarbeidet på laftahytto. Oppryddinga er starta.Dett var dett. Kledningen er på plass. Folket kan vera svært nøgde med innsatsen: Anders H.S., Arild, Jostein S., Kjell Harald, Leo, Magnar og Øystein.Eit par bilder frå dugnaden 12. oktober 2017:


Hans Anton og Jarle i full driv.....


Leo gjer klart for vinteren - -alt skal sikrast.


Laftestova tar forrm.


Magnar og Jostein B. kuttar på bestilling.......


Øystein og Jostein S. sørger for at panelinga går etter planen...sjølv om veret er litt røft....(presendinga gjer nytten).


Ein skal ikkje kimse av kaffipausane. Her er det solide forslag til løysingar på dei mest innfløkte verdsproblem.....  ja, det er vel ikkje eit einaste problem som ikkje har si løysing her - - sjølv om det ikkje alltid er like politisk korrekt.........

dugnad torsdag 31 august 2017:

Ein liten statusrapport frå dugnadsarbeidet ved Ramsholmen. Denne torsdagen var det fokus på villmarkspaneling av Laftastova.


Her ser vi Jørg, Jostein, Øysten og Anders H.S. i god driv.


God lagmoral gjev solide resultat. Dei gamle er framleis eldst. Jostein er i "førarsetet" når dei viktige operasjonane skal i mål........

dugnad onsdag 14. juni 2017:

Godt oppmøte denne dagen. Hovedfukus var videre arbeid på sutaket på Laftastova.Anders H.S., Magnar og Øystein i god driv. Jostein og Arild er i leveranse og kontrollteam.....


Øystein og Steinar i god driv.


Jostein har ikkje gløymd gamle kunster.....


Tore er ikkje redd for tunge tak.


Arild holder orden på arbeidsplassen.


Steinar rydder opp etter å ha spylt presenningen over grillplassen.


Anders H.S, og Magnar er eit sterkt team på taket (topp-folk).


Øystein, Magnar og Arild i farten.

dugnad onsdag 31. mai 2017:


Dagens dugnadsgjeng hadde fokus på å få dei siste sperrene ferdig på Laftastovo: Frå vesnstre: Magnar, Tore, Jostein, Øystein, Leo, Hans Anton, Arild og Anders S.


Øystein sikrar avslutninga på teltplassen.


Samkjøring av dei praktiske detaljane. (Jostein (ikkje lett å sjå), Anders S., Tore & Arild).


Magnar kjører grus på teltplassen.


Leo tok ansvar for å forlengar og styrka slippvogna, slik at denne kan ta robåtar også (arkivfoto).

Dugnad fredag 19 mai 2017:Anders S. jobber på den nye båt & kajakk-slippen.Kjell Harald og Jarle i god driv.


Greit å kunne ta lunsjen ute (Jarle, Øystein, Leo, Anders S. oh Kjell Harald).Leo jobber på den nye "slippvogna".


Øystein kjem med ei hjelpande hand.

DugnaD torsdag 11. mai 2017:

Det var god oppslutnad om dagens dugnad. Tungt lasta med personell, verktøy og utstyr forlater gjengen Haljem kai klokka 0900:Trygt framme på Ramsholmen er det berre å få alt på land og gjer klar for dagen planmøte .


Øystein oppdaterer og fordeler styrken til dagens oppgaver.


Anders og Øystein sørger for at takbjelkane kjem fram.


Leo er vår mann på sveising og andre spesialoperasjoner.Det er lett å sjå at Jostein har vore borti dette faget før - "dette er på høgde med dei besste utenlandske".


Det er Anders S. og Magnaren som "er på taket". Kompliserte prosessar krev sin mann.Jørg og Jarle utbetrar tauverk og flyttebrygga.


Øystein legg siste hand på oppgradering av flytebrygga som er tilpassa kajakkane.


Sakte, men sikkert tar taket på laftestova form.


Dugnad onsdag 19. april 2017:


Jostein, Arild, Øystein og Magnar er klar for innsats.


Det er arbeidet med sperrene på Laftastova som prioriteres denne onsdagen.


Øystein og Magnar har kontroll i høyden.


Jostein og Arild produserer material etter mål.
Øystein har det store bildet.Øystein har kontroll.

Magnar i god driv.


Jostein levere etter mål.

Ekstraordinær dugnad fredag 7. april.

Jarle og Anders L. er ute og gjer ferdig "Jarlebu" og starter arbeidet på Servicebygget:


Jarle setter siste spiker i Jarlebu og ærklærer bygget for ferdig oppgradert.


Jarle monterer vask i Servicebygget.

dugnad onsdag 5. april 2017:

Hei alle saman!

God deltaking og som alltid stor innsats på holmen onsdag 29. I fråvær av Jostein B, var det ingen som vågde å prøva seg på å leggja  dei fyrste sperrepara på laftestova. Denne saka vart difor utsett til neste dugnad. Men forskaling for toppen på støttemur(8 m) er ferdig oppsett og det er klart til støyping. Me manglar 10 sekkar ferdigbetong, desse skal Anders L henta på torsdag før avgang. Vidare er sutakmaterial og singel som kom med «Brutus» på laurdag rydda på plass og det er planert på nordsida av laftstova. To big-bags er fylt ut og planert ved vanntanken. Overnattingsromet i servicebygget er no så og sei innflyttingsklart ( det manglar ei vinduslist).  Så dei som ønskjer kan ta med sovepose og liggeunderlag. Vatnet er tilkopla og det er vår!

 

Ny dugnad torsdag 6. april  kl.09.00( gode meldingar)

 

På programmet denne torsdagen er:

- støyping av toppen på støttemur

- montering  av sperrer på laftstova (byggmeistaren kjem heim på søndag f.k) 

- sveising av skinner (Leo kjem)

- opp-pussing av servicebygg

- planering på teltplass 

 

Underteikna tek  avspasering og Anders L tek ansvaret for at det vert kaffipauser.

Lukka til og vel møtt

Med helsing

Øystein Moberg.


Det var ein dag som starta med regn og kuling frå nordvest, men sakte gjekk over i sol og smak av vår:


Arild og Jostein ferdigstiller "Josteinfundamentet".


Jarle finpusser hjørnet på "Josteinfundamentet".


Magnar og Jostein skjerer ut for nye sperrer på Laftastova.


Magnar har kontrollen.


Jostein og Jarle sjekker at arbeidet følger oppsatt plan. Jarle ser litt skeptisk ut......

Arbeidet følger oppsatt plan og HMS er ivaretatt.

dugnad torsdag 29 mars 2017

Hei alle saman!

Laurdag var «Brutus» og Jonny Garvik på holmen og leverte 10 big-bags sand og grus samt  vindu, sutak, papp og shingel til laftestova,

så no er det «arbeid for alle» . Alt funka fint.

 

Ny dugnad er onsdag 29. mars med avgang frå Haljhjem kl 09.00.

Arbeidsplan:

-        Løing av material

-        Montering av sperr på laftestova.

-        Støyping av «kant» på støttemur

-        Legging av golv i servicebygg

-        Sveising av skinner

 

Vel møtt !

Med helsing


Øystein MobergArbeidet skrider fram med solid innstats frå dugande arbeidskarar.

Jostein og Anders i god driv.

Hans Anton og Jostein forskalar siste toppkant på Josteinfundamentet - dette blir bra.

Anders sørger for at Øysteinplatformen blir jamn og fin....

Det er jo naturlig at det er Jarle som beiser den renoverte Jarlestova.Øystein i god driv.

Anders og Arild får presenningen på plass.

Jarle i god driv (som alltid).

Øystein sørger for at planen kjem ut i livet.....

Hans Anton sørger for at forskallingen kjem på plass.


ekstraordinær dugnad lørdag 25. mars 2017


Det er utruleg kva fire mann klarer når riktig utstyr er på plass.

Øystein, Jostein S, Anders H.S. & Anders L. bidrog denne lørdagen. Bilda taler for seg...........

dugnad torsdag 23. mars 2017.

Torsdag 23.mars, vert det dugnad på Ramsholmen. Oppmøte på Halhjem kl.09.00.
 
Då startar ombygginga av laftestova m/oppsetting av stillas og legging av sperr.
 
Legging av golv i servicebygget.
 
Fredag 24.mars ettermiddag eller laurdag 25.mars ,morgon kjeme « Brutus» og Jonny Garvik med ny last. 10 stk big-bags med sand og singel + sutak og papp og shingel. (ny informasjon vil følgja.
 
Med beste helsing

Øystein Moberg.

Og så var gjengen klar for nye oppdrag.


Hans Anton og Kjell Harald tek dei tyngste løfta.

Anders tek gjerne utfordringane i høyden.


Jørg bidrar i arbeidet med "Jarle-stova"

Jostein og Jørg jobbar med å få opp stilaset rundt Laftestova.


Øystein og Hans Anton i god driv.Og så var det tid for å løyse nye vendensproblem - ein viktig del av dugnaden.........


Bilder frå dugnaden laurdag 11. mars 2017.

Det vart ekstraordinær innsats på laurdag 11. mars.

Hei alle saman!
Etter eit vellukka «dropp» på laurdag,står det att å planera teltplassen. Eg er redd for at me trenge 5-6 sekkar til med fyllmasse, men det ser me når me har fått alt utover. Har snakka med Jonny Garvik som var klar til å ta ein ekstratur når det måtte passa. I den samanhang ville det vore fint om me kunne hatt klar sutakbord og takshingel og fått løfta desse på plass samstundes. Planen er å få dette ut i slutten av nest veka. Det ser ut for at både tysdag 14. og onsdag 15. ser akseptable ut værmessig. Tenkte me kunne ta eit valg på møte i kveld.
 
Med helsing

Øystein Moberg
(klarer ikkje å snu dette bilde..)


tekst & Bilder frå dugnaden tirsdag 7. mars 2017:

Hei alle saman!
 
Sist tysdag var det ein god gjeng samla på holmen og fekk utretta masse: Leo har vore å slissa opp resten av Duplex platene våre  ( ca 25 m) og fått dei til holmen. Han er og i gang med å laga skjene til slippen i rustfritt stål !  Jarle og Anders L hadde langdag ( 07.00- 19.30 kun innlagt 3 godkjente pissepausar) og har no isolert og panelt lageret på «Servicebygget» Me andre låg heller ikkje på latsio. Siste rest av støttemuren blei lagt, vassleding og trekkerøyr er på plass og heile «røyso» med gamalt trevike er kutta opp og planert på teltplassen. 35 m2 fiberduk dekkar no heile fyllinga og alt er klart til å ta imot Singel og sand !  
 
Som tidlegare opplyst  har me avtale med Jonny Garvik og MS «Brutus»  om å setja i land 11 bigbags med pukk og sand på den nye teltplassen på Ramsholmen.  Reknar med at båten vil vera der mellom 9.30 og 10.00 ( det er full flo ca kl. 10.00) på laurdag den 11. mars. Dessverre ser det ut for at har Yr svikta oss denne gongen, ettersom dei har endra meldingane totalt frå tidlegare i veko, det erdet lite me kan gjera med det.  Dersom me er heldige så rekke «Brutusen» sin krane opp til platået slik at me kjeme til å få kutta opp sekken og pukken renne ut av eg sjølv. Då vert det vår jobb å ta vekk så pass av lasset at det blir klart for nytt hiv. Dersom det viser seg at kranen er for kort, så skal dei berre plassera sekkane på holmen og så må me venta til «Samba» kjeme heim  frå oppdrag i Oslofjorden (ca ein månad)  denne båten har lang nok kran. Då må me berre sikra fiberduken og kjøyra nokre lass  med pukk  frå fiskekaien og til teltplassen.  Med det været som no er meldt vert det ein kort dugnad uansett. Men YR kan ombestemma seg så ta med ein termos og matpakke så kan me ta ein lang kaffipause og for sikkerheit skuld  grapsa og trau !
Vel møtt  kl.09.00 NB! På Halhjem. 
Med helsing

Øystein Moberg


Arbeidet med Jostein-fundamentet er inne i siste fase... Jørg bidrar etter beste evne....og det er ikkje lite.
Kjell Harald og Øystein sørger for at rør og kablar kjem på plass....


Magnar har kontroll på saga i dag.....legg merke til sikkerhetsbriller og vernebukse... HMS blir tatt på alvor her ute. Øysteinplattformen får eit godt underlag.


Jarle leier arbeidet med oppgradering av Service-bygget. Det skal gjerast klart for overnattingsgjester i den nye "Jarle-stova".Tid for lunsj og debatering av dagens aktuelle tema.....blandt anna Nord-Korea, Swaziland og den Amerikanske President (atter ein gang). Ikkje alle kommentarer kjem på trykk.....

Leo demonstrerer riktig plassering av capsen når han skal sveise.

tekst & Nokre bilder frå dugnaden torsdag 23. februar:

Hei alle saman og vel overstått helg!
Framdrift på holmen går etter planen. Støttemur er så godt som ferdig, det står att å leggja litt stein, men denne ligg klar. I tillegg skal me «pussa litt i svingane». Servicebygget er under full ombygging og det er klart for  isolering og paneling av det gamle lageret. 
 
Planering av teltplass.
Eg har hatt ein prat med Jonny Garvik som skal frakta pukk og sand til oss og han kunne ta det på laurdag den 11. mars. Dette passar fint for oss for me har ein jobb å gjera med å leggja ut vassledning og trekkerøyr for elkabel og  jamna ut røyso med gamalt trevikre før me fylle på med grus. Både onsdag, torsdag og fredag er det meldt mykje nedbør og det hadde vore stor fordel å jamna røyso i tørrvær; då er det tysdag som ser best ut. Håper dette kan passa. Oppmøte på Halhjem kl.10.00.
 
Med helsing

Øystein Moberg


Jarle sikrar den nye vatn-tanken.Hans Anton og Magnar tar ein liten pust i bakken og tar seg tid til å nyte veret.


Jostein-fundamentet tek form.....Magnar`en fraktar stein, medan Øysten og Jostein tilpassar og plasserer dei nye murblokkene.Hans Anton og Magnar sørger for transport av murblokkene til Jostein-fundamentet.

Nokre bilder frå dugnaden fredag 17. februar 2017:


Øystein og Jostein er klar for innsats.


Planlegging er viktig......


Heile folket i arbeid.....men Jostein har tatt seg ein liten kvil......


Jostein & Jostein kuttar jern som skal styrka "Jostein-fundamentet".


Øystein er godt i gang med støypinga av "Jostein-fundamentet".


Jarle er i gang med stativet til ny vanntank.


Arild og Jørg transporterer stein opp til annlegget.


Jørg tar seg 2 minutt og nyter utsikten......


Dei fleste "verdensproblema" vert løyst her --- og latteren sit laust når "fakta" kjem på bordet.....


Arbeidsdagen er over - det er helg!!!!!!

Nokre bilder henta frå dugnaden torsdag 9. ferbruar 2017:


Gjengen kjem fram til Ramsholmen og gjer klar til innsats........


Ikkje noko å sei på innsatsen.


Jostein har kontroll....


Hans Anton og Jostein kappar forskalingsbord.


Utan mat og drikke.......


Her forskalar dei "Jostein-fundamentet" (Øystein & Jostein). Viktig at grunnlaget for "Øysteinplattformen" vert bra.Arbeidet med "Anders-aléen" er godt i gang.


Arild sørger for at Jostein og Hans Anton ikkje er arbeidsledige.


Planleggingsmøte for å sikre at "Jostein-fundamentet" held internasjonal standard.


Det vert mykje dugnadsarbeid på holmen i vinter og vår.

Her er eit par bileter frå klubbens dugnad torsdag 2. februar 2017:
Tømmerarbeid for prosjektet på Ramsholmen:


Her er det dugnad med å få sagd materialer til Ramsholmen:

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Solstrand Hotel & Bad
Adresse: Solstrandvegen 200
Postnummer: 5200
Sted: Os
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00:00
Møtespråk: no

1900
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...