PROSJEKT / RAMSHOLMEN


Eit viktig mål for Rotary er å hjelpe andre. Gjennom over 20 år har Os Rotary bygd opp anlegget "sjø- og helsesportsenter på Ramsholmen" i skjærgården nær Halhjem i Os. Her kan besøkende oppleva vakker natur og gleda ved sjølivet. Klubben disponerer den spesialkonsturerte båten "Unik" for rullestolbrukarar og sørger for transporter til og frå Ramsholmen. Anlegget er åpent for lag, orgranisasjonar og familiar. Ta kontakt med oss!

Ramsholmen har:

 - Brygger for adkomst og fiske

- Turvei for rullestolbrukarar

-Overbygga grillplass

- Fiskeutstyr

- Toalett og garderobeanlegg

Ramsholmen kan by på båtliv, naturopplevingar, eit sosialt miljø og gje besøkende muligheter til rekreasjon og variasjon i kvardagen.
Bilete frå oppbygginga av Ramsholmen Sjø- og helsesportsenter:


Øystein er i ferd med å festa den siste takpappen.


Jarle er i ferd med å få på plass dei siste vannborda.Magnar kuttar på bestilling frå gjengen på taket - leverer på millimeteren - skulle nesten tru han hadde mesterpapir.


Då skulle vi være klar for vinteren og det som måtte koma av storm og uvær. Taket er ferdig og stilasa kan rivast.

Det vart ein liten dugnad denne mandagen for å få på plass takrenna på laftastova og stenge ned vatnet.


Jarle, som er hjernen bak dette annlegget, tar ut filtrene og tømmer annlegget for vatn. På denne måten blir det ingen frostsprenging.


Så var takrenna på plass. Det er klart for legging av "takshingel".


Vår eigen "Petter Smart" (Jarle) er nøgd med dagens innsats.


Hovedfokus denne tirsdagen var å få ferdig taket på sørsida av Laftastova. Jarle er på taket og Øystein levere materialer.


Magnar sørger for at det er spylt og rydda på heile området.


Kake til lunsj skapte ekstra god stemning.


Arbeidsgjengen på veg til Ramsholmen. Vrå venstre: Jostein S., Anders H.S., Jostein B., Øystein og Magnar.


"Morgenstund har gull i munn": Jostein S. er klar for innsats.


Strandhogg på Ramsholmen. Den nye plattforma til Jarle er testa og annerkjent som eit solid HMS-tiltak.


Så er Jostein godt i gang med eit av dagens prioriterte oppgaver: Taktekking.


Øystein og Jostein B. planlegg vidare arbeid inne i laftestova.


Her er Magnar godt i gang med spyling av kaianlegg og slipp. Anders H.S. er på veg for å teste fiskelykka......


Båten må i hus før vinteren.


Bra jobba. Frå Venstre: Kjell Harald, Magnar, Øystein, Hans Anton, Arild. Anders H.S., Jostein S. og Leo.Innspurten på kledningsarbeidet på laftahytto. Oppryddinga er starta.Dett var dett. Kledningen er på plass. Folket kan vera svært nøgde med innsatsen: Anders H.S., Arild, Jostein S., Kjell Harald, Leo, Magnar og Øystein.

Hans Anton og Jarle i full driv.....


Leo gjer klart for vinteren - -alt skal sikrast.


Laftestova tar forrm.


Magnar og Jostein B. kuttar på bestilling.......


Øystein og Jostein S. sørger for at panelinga går etter planen...sjølv om veret er litt røft....(presendinga gjer nytten).


Ein skal ikkje kimse av kaffipausane.

 Fokus på villmarkspaneling av Laftastova.


Her ser vi Jørg, Jostein, Øysten og Anders H.S. i god driv.


God lagmoral gjev solide resultat. Dei gamle er framleis eldst. Jostein er i "førarsetet" når dei viktige operasjonane skal i mål........
 Arbeid på sutaket på Laftastova.Anders H.S., Magnar og Øystein i god driv. Jostein og Arild er i leveranse og kontrollteam.....


Øystein og Steinar i god driv.


Jostein har ikkje gløymd gamle kunster.....


Tore er ikkje redd for tunge tak.


Arild holder orden på arbeidsplassen.


Steinar rydder opp etter å ha spylt presenningen over grillplassen.


Anders H.S, og Magnar er eit sterkt team på taket (topp-folk).


Øystein, Magnar og Arild i farten.


 Fokus på å få dei siste sperrene ferdig på Laftastovo: Frå vesnstre: Magnar, Tore, Jostein, Øystein, Leo, Hans Anton, Arild og Anders S.


Øystein sikrar avslutninga på teltplassen.


Samkjøring av dei praktiske detaljane. (Jostein (ikkje lett å sjå), Anders S., Tore & Arild).


Magnar kjører grus på teltplassen.


Leo tok ansvar for å forlengar og styrka slippvogna, slik at denne kan ta robåtar ogsåAnders S. jobber på den nye båt & kajakk-slippen.Kjell Harald og Jarle i god driv.


Greit å kunne ta lunsjen ute (Jarle, Øystein, Leo, Anders S. oh Kjell Harald).Leo jobber på den nye "slippvogna".


Øystein kjem med ei hjelpande hand.

Tungt lasta med personell, verktøy og utstyr forlater gjengen Haljem kai klokka 0900:Trygt framme på Ramsholmen er det berre å få alt på land og gjer klar for dagen planmøte .


Øystein oppdaterer og fordeler styrken til dagens oppgaver.


Anders og Øystein sørger for at takbjelkane kjem fram.


Leo er vår mann på sveising og andre spesialoperasjoner.Det er lett å sjå at Jostein har vore borti dette faget før - "dette er på høgde med dei besste utenlandske".


Det er Anders S. og Magnaren som "er på taket". Kompliserte prosessar krev sin mann.Jørg og Jarle utbetrar tauverk og flyttebrygga.


Øystein legg siste hand på oppgradering av flytebrygga som er tilpassa kajakkane.


Sakte, men sikkert tar taket på laftestova form.Jostein, Arild, Øystein og Magnar er klar for innsats.


Arbeid med sperrene på Laftastova 


Øystein og Magnar har kontroll i høyden.


Jostein og Arild produserer material etter mål.
Øystein har det store bildet.Øystein har kontroll.

Magnar i god driv.


Jostein levere etter mål.

Jarle og Anders L.  gjer ferdig "Jarlebu" og starter arbeidet på Servicebygget:


Jarle setter siste spiker i Jarlebu og ærklærer bygget for ferdig oppgradert.


Jarle monterer vask i Servicebygget


Arild og Jostein ferdigstiller "Josteinfundamentet".


Jarle finpusser hjørnet på "Josteinfundamentet".


Magnar og Jostein skjerer ut for nye sperrer på Laftastova.


Magnar har kontrollen.


Jostein og Jarle sjekker at arbeidet følger oppsatt plan. Jarle ser litt skeptisk ut......

Arbeidet følger oppsatt plan og HMS er ivaretatt.

Jostein og Anders i god driv.

Hans Anton og Jostein forskalar siste toppkant på Josteinfundamentet - dette blir bra.

Anders sørger for at Øysteinplatformen blir jamn og fin....

Det er jo naturlig at det er Jarle som beiser den renoverte Jarlestova.Øystein i god driv.

Anders og Arild får presenningen på plass.

Jarle i god driv (som alltid).

Øystein sørger for at planen kjem ut i livet.....

Hans Anton sørger for at forskallingen kjem på plass.


Det er utruleg kva fire mann klarer når riktig utstyr er på plass. Og så var gjengen klar for nye oppdrag.


Hans Anton og Kjell Harald tek dei tyngste løfta.

Anders tek gjerne utfordringane i høyden.


Jørg bidrar i arbeidet med "Jarle-stova"

Jostein og Jørg jobbar med å få opp stilaset rundt Laftestova.


Øystein og Hans Anton i god driv.

Arbeidet med Jostein-fundamentet er inne i siste fase
Kjell Harald og Øystein sørger for at rør og kablar kjem på plass....


Magnar har kontroll på saga i dag


Jarle leier arbeidet med oppgradering av Service-bygget. Det skal gjerast klart for overnattingsgjester i den nye "Jarle-stovo

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: "Rødekorshuset" Beredskapshuset Os Røde Kors
Adresse: Kolskogheiane 8
Postnummer: 5210
Sted: Os
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

1900

Klubbens møter:

Møtefri i påskeveka

2023-04-03 19:00 - 20:00

Møtefri 2. påskedag

2023-04-10 19:00 - 20:00

dugnad Lysøen

2023-04-17 19:00 - 20:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...